ARAP OLMAYAN MÜSLÜMANLAR ARAPLARIN KÖLESİ Mİ?
Mehmet Demir ATMALI

Mehmet Demir ATMALI

Mehmet Demir ATMALI / Gaziantep Bölge Temsilcisi / MHP Milletvekili Adayı

ARAP OLMAYAN MÜSLÜMANLAR ARAPLARIN KÖLESİ Mİ?

12 Mayıs 2021 - 04:45

2020 YILI MART AYINDA SUUDİ MÜFTÜSÜ: "TÜRKLER MEVALİDİR, İSLAMI TEMSİL EDEMEZLER" 
DİYE FETVA VERDİ....

MEVALİ NE DEMEK???
İslamiyetten önce Araplar ''Azad edilmiş kölelere'' Mevali diyordu.  
İslamiyetten sonra, Mevali kavramı, Arap olmayan Müslüman Milletler için kullanıldı. Kullanılıyor. 
Arap geleneğine göre; Mevali'nin malı, parası, karısı, kızı Araba helal sayılıyor. 
Mevaliden doğan çocuk veliaht olamıyor.   
Arap tarihinde, Mevali denildiği zaman akla Türkler geliyor.
Tükler, islamiyet dünyaya indiği 612 yılından, üç asır sonra, 934 yılında Müslüman olmuşlardı. 
Onlara göre Kuran ''Mekke ve etrafında yaşayan insanları  uyarmak için, arapça inmiş'' bir kitaptı ve bu ayet ile sabitti. O dönemde, Mekke etrafında Araplar yaşadığına göre mekanın sahibi onlardı.
''Her millete bir peygamber gönderdik''  şeklindeki Kuran hükmünü, Araplar,  ''Hz. Muhammed Araplar için gelmiş Peygamberdir'' diye anladılar. 
Arap olmayanların Müslümanlığını kabul etmediler.  
Sonradan Müslüman olan başka milletleri MEVALİ diye tanımladılar.
Emevi döneminde başlayan, İslamdaki ayrıcalığa  ilk karşı çıkan Hanefi Mezhebinin kurucusu Ebu Hanife  (699-767) olmuştur. Büyük İmam diye tanımlanan Ebu Hanife, mevali geleneğine  karşı çıkması yüzünden, arapların hışmına uğramıştır. 
Sonradan Müslüman olan Türklerin Hanefi Mezhebini seçmeleri tesadüf değildir.
Mevali kavramı, sadece Emevilere mahsus değildi. Abbasiler de aynı geleneği devam ettiriler. Bağdattaki Abbasi Halifesi, kendini kurtaran Selçuklu Sultanı Tuğrul Beye kızını vermedi. Gerekçe, Tuğrul Bey'in Türk olması ve Mevali sayılmasıydı. 
Tarihin hiç bir döneminde, Araplar, Türklerin  İslami liderliğini ve egemenliğini tanımadılar. İlk fırsatta Türklere karşı isyan ettiler... 
Hilafeti temsil eden Osmanlıya karşı,  İngilizlerle beraber savaşan Arap isyancılar binlerce Mehmetçiğimizin vahşice kanını akıttılar... Bu anlayışın gerisinde MEVALİ  geleneği yatıyordu...
Nitekim;
- Osmanlıya isyan eden Arapların başındaki isyancı Şerif Hüseyin İstanbul doğumluydu. Ve Haşimi soyundan geldiği için Mekke Şerifi tayin edilmişti. Hain Şerif Hüseyine göre, Türkler Mevali idi. Mevaliden Halife olamazdı...  
Mevali'nin iktidarına karşı gelmek, İslama karşı durmak anlamına gelmezdi...
Bu anlayış, Arapların Türklere karşı isyan etmelerine yeterli gelmiştir...
-2020 yılı Mart ayında Suudi Müftüsü: ''Türkler mevalidir, İslamı temsil edemezler'' diye  fetva verdi...
Türklere karşı Suudilerin, Yunan tarafını tutması ve PKK'ya para yardımı yapmasının gerisinde Mevali anlayışı yatıyor... 
Tarihin hiç bir döneminde Araplar(yöneticiler), Türkleri kendileri ile eşit Müslüman saymadılar...
Zira, Arap kültürüne göre, Mevali'nin iktidarı meşru sayılmıyor. Türkler ise ısrarla tüm bunlara rağmen Araplara layık olmadıkları sevgiyi göstermişler, siyasi ümmetcilik yaparak, arapları bile kendilerine güldürmüşlerdir...
Bu tarihi gerçeği her Türk insanı bilmeli, ona göre hareket etmelidir...
          Alıntı...

Bu yazı 2064 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum